Sensorische informatieverwerking van invloed op het leren.

17-04-2019

Een van onze logodisten, Rianca, is SI therapeut (Sensorische Informatieverwerking). Maar wat is dat nou, sensorische informatieverwerking, en wat is de invloed ervan op het leerproces?

We maken allemaal gebruik van verschillende zintuigen. Het ruiken, proeven, horen, voelen en zien zijn het meest bekend. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Onze zintuigen werken samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving; ze informeren ons over de wereld om ons heen. De zintuigen voorzien ons van informatie over ons eigen lichaam en de omgeving daarbuiten. De hersenen nemen de informatie op die via de zintuigen binnenkomt. De informatie vanuit de verschillende zintuigen wordt vervolgens verwerkt in de hersenen en daar met elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om op een adequate manier te reageren op de eisen/verwachtingen vanuit de omgeving. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te kunnen spelen, sporten en leren. Zo luisteren kinderen in de klas naar de juf en kijken naar de opdrachten op het digibord. Ze lezen in hun boek, friemelen met hun haar terwijl ze lezen of wiebelen op hun stoel. Allemaal voorbeelden van het inzetten van de verschillende zintuigen tijdens het leren.

De zintuigen bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Als deze samenwerking niet goed verloopt kan er sprake zijn van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Prikkels komen dan sterker binnen, of juist minder sterk. De informatie uit de omgeving wordt anders waargenomen en daardoor kan een kind moeite hebben met het goed verwerken van informatie.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag maar ook op de manier waarop een kind leert. Anderen kunnen dat misschien als vreemd of onaangepast ervaren ('blijf nou eens stil zitten!', ' heb je nou nog niet begrepen wat ik zei?', hou eens op met het friemelen met je pen'), maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.

Het is belangrijk om te kijken naar de sensorische informatieverwerking bij kinderen en of deze ook invloed heeft op het leerproces. Bij het Logopediehuis besteden we daarom aandacht aan de wijze waarop kinderen leren. Met behulp van onze KRACHT-test onderzoeken we welke zintuiglijke voorkeuren kinderen hebben en passen daar onze lessen op aan. Dat maakt het leren namelijk meer effectief maar ook een stuk leuker! Bij hiaten in de sensorische informatieverwerking bieden we oefeningen die de verwerking van zintuiglijke informatie beperken of juist stimuleren.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op of lees meer op de www.nssi..nl, de website van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking en tevens de bron van bovenstaande informatie.