Logopedie voor kinderen en volwassenen

Het Logopediehuis is gespecialiseerd in persoonlijke communicatie. Zowel voor kinderen als volwassenen bieden wij de zorg die nodig is als er problemen zijn met taal, spraak, stem, gehoor, kauwen en/of slikken. Onze logopedisten houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg en wordt volledig of voor een groot deel vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer logopedie?
Het Logopediehuis biedt vergoede zorg bij veel verschillende problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor, kauwen en/of slikken.                                                                          

Onze logopedisten bieden ondersteuning bij de spraak- taalontwikkeling, OMFT, afasie, dysartrie, de ziekte van Parkinson of andere (chronische) ziektes en dementie en communicatie. Het Logopediehuis beschikt over een geregistreerd Afasietherapeut en een ParkinsonNet logopedist. Naast bovenstaande zorgtrajecten zijn wij ook gespecialiseerd in presentatie- en stemcoaching voor beroepssprekers en professionals in de media en het bedrijfsleven. 

Mocht u twijfelen of wij u kunnen helpen? Neem dan gerust contact op. Samen overleggen we wat we voor u kunnen betekenen.

Een goede start is het halve werk
Tijdens een eerste afspraak, de intake, vindt er een kennismaking plaats en bespreken we uw wensen en verwachtingen. Tijdens de intake ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gelden voor de behandeling en vergoeding. Het is belangrijk om voor de eerste afspraak een verwijsbrief van uw huisarts of specialist en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Na de intake zal er een logopedisch onderzoek plaatsvinden en zullen we aan de hand van de uitkomst samen een behandelplan opstellen. Zo kunnen we duidelijk en volgens afspraak werken aan de doelen die we willen bereiken.

Hoe we werken
Logopedie vindt meestal plaats in onze praktijk, maar met een medische verwijzing is het ook mogelijk om bij u thuis te komen. We beschikken over meerdere behandelruimtes en veel verschillende lesmaterialen zodat we behandelingen op maat kunnen bieden. Een logopedische behandeling duurt meestal dertig minuten, waarvan vijfentwintig minuten behandeling en vijf minuten rapportage. Uitzondering hierop zijn de behandelingen van onze Afasietherapeut: zij kan behandelingen van een uur bieden. Bij de begeleiding van jonge kinderen wordt van ouders of verzorgers verwacht dat zij aanwezig zijn bij (een deel van) de behandeling en thuis de behandeling een vervolg geven door de gemaakte afspraken na te komen.

De behandeling zal worden afgerond op het moment dat onderzoek uitwijst dat het behandeldoel behaald of wanneer we in overleg bepalen dat we tevreden zijn met de behaalde resultaten.

Klanttevredenheidsonderzoek                                                                                                                                          Zodra het dossier van u of uw kind wordt afgesloten, krijgt u van ons een e-mail met een klanttevredenheidsonderzoek. Het is voor ons van groot belang dat u deze lijst, geheel anoniem, naar waarheid invult. Wij zullen uw feedback meenemen in ons logopedisch handelen en willen graag leren van uw ervaringen.

Meer informatie                                                                                                                                                                    Er zijn veel websites waarop u meer informatie kunt vinden. Voor verdere vragen kunt u natuurlijk ook een van onze logopedisten raadplegen, zij helpen u graag verder!

www.meertalig.nl (heldere informatie over meertalig opvoeden)                                             https://www.leraar24.nl/107043/nederlands-als-tweede-taal-leren/ (Nederlands als tweede taal leren)              www.nvlf.nl (informatie vanuit de vakvereniging voor logopedisten)