Tarieven en algemene voorwaarden

Een logopedisch onderzoek en de logopedische behandelingen worden voor 100% vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft zelf niet bij te betalen, uitgezonderd het verplichte eigen risico vanaf 18 jaar.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. We brengen hiervoor het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wilt u meer weten over uw eigen risico of de tarieven? Lees dan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Op Independer vindt u ook een overzicht van alle verzekeraars waarmee het Logopediehuis contracten heeft gesloten.

Een individuele zitting duurt ongeveer 30 minuten waarvan 5 minuten administratietijd. Bij de behandeling door onze Afasietherapeut kan er een verlengde zitting van ongeveer 60 minuten plaatsvinden waarvan ook ongeveer 5-10 minuten administratietijd.


Onderstaande tarieven worden gehanteerd voor ongecontracteerde zorg of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Bij een eerste afspraak wordt er zowel anamnese en onderzoek als eerste individuele sessie berekend.

Individuele zitting reguliere logopedie 25-30 minuten                                                             € 42,- 

Individuele verlengde zitting afasie door gecertificeerde afasietherapeut 50-60 minuten  € 84,- 

Telefonische zitting tijd afhankelijk van hulpvraag, maximaal 25 minuten                             € 42,- 

Toeslag voor behandeling aan huis                                                                                           € 21,- 

Intake, anamnese en onderzoek 25-30 minuten                                                                      € 42,- 

Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie inclusief eindverslag                    € 126,- 

Instructie / overleg met ouders of verzorgers per 15 minuten                                                 € 21,- 

Extern overleg, telefonisch of op locatie per 30 minuten:*                                                      € 42,-


Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds te evalueren of aan te sluiten bij een gesprek op school of met andere zorgverleners. Voor gesprekken op locaties buiten Laren of Blaricum worden reiskosten in rekening gebracht (tijdsinvestering op basis van regulier bovenstaand tarief).                                                                                                              

Tussenverslag en eindverslag verwijzer                                                                                Inbegrepen bij zittingen 

Verslaglegging op verzoek aan derden per 30 minuten*                                                     € 42,-

Niet nagekomen afspraak 100% van de gereserveerde tijd per 30 minuten*                     € 42,-* 

*wordt door zorgverzekeraars niet vergoed 


U ontvangt maandelijks een factuur. Deze dient u zelf tijdig te voldoen.

Let op: logopedie is vrijgesteld van BTW.

Kunt een keer niet komen, bijvoorbeeld wegens ziekte? Bericht ons dan tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken. Wanneer u ons niet tijdig op de hoogte brengt zijn we helaas genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij een wegblijftarief van 100% van de gereserveerde tijd.

Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, per e-mail of whattsapp / sms geannuleerd te worden.
  • Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een wegblijftarief van 100% van de gereserveerde tijd aangehouden.
  • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Hiervoor werken wij samen met JZ advies. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.