Tarieven en algemene voorwaarden

Een logopedisch onderzoek en de logopedische behandelingen worden voor 100% vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft zelf niet bij te betalen, uitgezonderd het verplichte eigen risico vanaf 18 jaar.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. We brengen hiervoor het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wilt u meer weten over uw eigen risico of de tarieven? Lees dan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Op Independer vindt u ook een overzicht van alle verzekeraars waarmee het Logopediehuis contracten heeft gesloten.

Een individuele zitting duurt ongeveer 30 minuten waarvan 5 minuten administratietijd. Bij de behandeling door onze Afasietherapeut kan er een verlengde zitting van ongeveer 60 minuten plaatsvinden.


Onderstaande tarieven worden gehanteerd voor ongecontracteerde zorg of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Individuele zitting reguliere logopedie                                                                                   € 42,- 

Individuele verlengde zitting afasie                                                                                        € 84,- 

Telefonische zitting                                                                                                                   € 42,- 

Toeslag voor behandeling aan huis                                                                                        € 21,- 

Anamnese en onderzoek                                                                                                        € 84,- 

Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie                                                    € 84,- 

Instructie / overleg met ouders of verzorgers                                                                        € 42,- 

Extern overleg, telefonisch of op locatie per 30 minuten:*                                                   € 42,-
Op verzoek van de ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds te evalueren                      of aan te sluiten bij een gesprek op school of met andere zorgverleners. Voor                gesprekken op locaties buiten Laren of Blaricum worden reiskosten in rekening                  gebracht (tijdsinvestering op basis van regulier bovenstaand tarief)                                                                                                                

Tussenverslag en eindverslag verwijzer                                                                                Inbegrepen bij zittingen 

Verslaglegging op verzoek aan derden per 30 minuten*                                                  € 42,-

Niet nagekomen afspraak 75% van de gereserveerde tijd per                                                      30 minuten*                                                                                                                           € 31,50* 

*wordt door zorgverzekeraars niet vergoed 


U ontvangt maandelijks een factuur. Deze dient u zelf tijdig te voldoen en declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. U krijgt het gehele bedrag vergoed als u een restitutiepolis heeft, en een groot gedeelte van het bedrag (zo'n 70-75%) als u een naturapolis heeft.

Let op: logopedie is vrijgesteld van BTW.

Kunt een keer niet komen, bijvoorbeeld wegens ziekte? Bericht ons dan tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken. Wanneer u ons niet tijdig op de hoogte brengt zijn we helaas genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij een wegblijftarief van 75% van de gereserveerde tijd.

Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch, per e-mail of whattsapp / sms geannuleerd te worden.
  • Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een wegblijftarief van 75% van de gereserveerde tijd aangehouden.
  • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.