Maatregelen rondom griep en het Coronavirus

02-03-2020


Beste ouder(s), verzorger (s), De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de verspreiding van het Coronavirus, dat zoals u weet nu ook op een paar plaatsen in Nederland is gesignaleerd. Ondanks de soms alarmerende toon in verschillende media is er volgens de deskundigen geen enkele reden voor paniek. Toch willen we aandacht voor een aantal zaken;  

* Bij twijfels over de eigen gezondheid of die van de kinderen worden we hierover graag geïnformeerd.

* We vragen u om de kinderen te informeren over hoe te niezen/ hoesten (in de elleboog) en regelmatig hun handen te wassen met zeep. 

* We zullen voorlopig geen handen schudden. 

* We zorgen dat er extra zeep en papieren tissues aanwezig zijn. 

 * Onze schoonmaker wordt gevraagd om extra aandacht te besteden aan deurklinken, toiletten etc. 

We blijven de berichtgeving van de GGD en het RIVM volgen en informeren u wanneer nodig. We vragen u hetzelfde richting ons te doen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van GGD Midden Nederland https://www.ggdru.nl/over-de-ggd...avirus-462.html