OMFT? Dít doen we ermee!

03-06-2020

OMFT, ofwel oromyofunctionele therapie, is een vorm van logopedische therapie die erop gericht is de mondspieren weer in evenwicht te brengen. Afwijkende mondgewoonten kunnen namelijk het evenwicht tussen de spieren in en om de mond verstoren. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld foutief slikken, (langdurig) mondademen of duim-, vinger- en/of speenzuigen. Een deel van de kinderen met afwijkende mondgewoonten heeft ook articulatieproblemen zoals bijvoorbeeld slissen, en heeft op den duur een orthodontische behandeling nodig. Als er geen gerichte OMFT behandeling wordt gegeven duurt deze behandeling vaak langer dan nodig, en is de kans op terugval van kaak- en/of gebitsstand aanwezig. Gedurende de therapie kan er worden gewerkt aan onder andere:

- het afleren van zuig- en bijtgewoonten;

- het aanleren van een neusademhaling;

- het aanleren van een goede tongplaatsing in rust;

- het aanleren van een alveolair achterwaartse slik;

- het afleren van foutieve reflexen;

- het verbeteren van de uitspraak;

- het conditioneren van de nieuwe gewoonten.

Binnen het Logopediehuis zijn twee OMFT- specialisten aanwezig die beiden ruime ervaring hebben in de behandeling van afwijkende mondgewoonten. Vaak wordt er samengewerkt met de tandarts of orthodontist om een optimaal resultaat te bereiken. Na ongeveer 12 logopedische sessies is er al een positief effect merkbaar! OMFT wordt aangeboden vanaf ongeveer 6 a 7 jaar, eerder is behandeling ook mogelijk maar wordt er voornamelijk aan de goede voorwaarden gewerkt.

Neem voor meer informatie of het het maken van een afspraak contact met ons op.