Deelnemers gezocht taalonderzoek Universiteit utrecht

23-04-2019

De Universiteit Utrecht is een groot onderzoek gestart om antwoorden te vinden op vragen zoals: wat voor soort taalproblemen kunnen kinderen hebben? En waarom hebben sommige kinderen problemen met het leren van taal? 

Er doen 3 groepen kinderen en jongeren mee aan het onderzoek:

- Kinderen en jongeren zonder taalproblemen

- Kinderen en jongeren met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

- Kinderen en jongeren met het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11)

Wilt u uw kind laten meedoen of hebt u interesse in het onderzoek? Dan vindt u op onderstaande website meer informatie.

https://3tonderzoek.sites.uu.nl/